Voor financiële ontwikkeling

Disclaimer

Ik ben een particulier die het leuk vind om zijn ervaring met financiën te delen. Ik ben geen professioneel adviseur en mijn blog bevat dan ook geen advies. Ik schrijf omdat ik het leuk vind. Ik probeer zo goed en accuraat mogelijke informatie te verschaffen, maar ik ben niet onfeilbaar en maak fouten.

Copyright

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, enz.), is eigendom van uitklokken.nl, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Afbeeldingen zijn, voor zover mogelijk, uit het publieke domein, rechtenvrij, en vrijelijk te modificeren zonder bronvermelding. Mocht je rechthebbende zijn van een afbeelding, of op een andere manier constateren dat een afbeelding hieraan niet voldoet, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Ik verwijder de inhoud op verzoek zo spoedig mogelijk.

Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitklokken.nl.

Uitzondering op bovenstaande: Het is ongelimiteerd toegestaan naar de de inhoud van deze site te linken, deeplinken, of om de inhoud van de RSS live te delen.

Commerciële belangen

Ik heb geen commerciële belangen bij genoemde producten of diensten.

Accuraatheid

Uitklokken.nl streeft ernaar dat de informatie op de pagina’s van deze website accuraat en up-to-date is, maar het kan voorkomen dat pagina’s hierin kunnen achterblijven.

Berichten zijn, in tegenstelling tot pagina’s, altijd een momentopname. Het kan zijn dat de informatie die wordt weergegeven niet meer klopt.

Als er wordt gerefereerd aan een externe bron, of als een externe bron als inspiratie heeft gediend voor de inhoud van deze site, kan het zijn dat de inhoud van deze externe bron is gewijzigd of niet meer bestaat. Hiervoor is uitklokken.nl niet verantwoordelijk.

Aansprakelijkheid

Uitklokken.nl is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie of bestanden, verkregen via deze website.

Contact

Contact kan worden opgenomen met disclaimer<at>uitklokken<punt>nl wat betreft de inhoud of implicaties van deze disclaimer.