Voor financiële ontwikkeling

Beleggen

De kosten van mijn ING zelf op de beurs uitgeplozen

Lion walking

Het vergt wat zoekwerk, maar ik heb nu een redelijk goed beeld wat er allemaal voor kostencomponenten zitten bij mijn beleggingsrekening. Ik heb op dit moment voor mijn gewone beleggen (dus niet pensioen of groen) vrijwel alles bij de ING ondergebracht. De kosten hiervan waren voor mij niet helemaal duidelijk, dus daarom heb ik zelf maar de kosten van mijn ING zelf op de beurs uitgeplozen.

Bij de ING had ik een zelf vermogensbeheer rekening, maar die hebben ze opgeheven en omgezet naar een zelf op de beurs rekening. Erg jammer, want ik maakte veel gebruik van hun pro-rato orders. Nu beleg ik in hoofdzakelijk in twee fondsen: “DWS Invest US Top Dividend” en “Vanguard Global Stock Index Fund”. Ik heb in totaal 13 posities (verschillende fondsen/aandelen). Hoe mijn beleggingsstrategie er uit ziet daar wijd ik nog wel een keer een ander bericht aan.

Kwartaaloverzicht

In het kwartaaloverzicht staan twee kopjes die van belang zijn: rendement en kosten beleggen. Om de een of andere reden staat één kostencomponent hier bij rendement. Er staat er een bij beide kopjes: De servicefee. Gelukkig komen die wel overeen.

 • Rendement
  • Bronbelasting
  • Basis- en servicefee kw 2, afgerekend in kw 3
 • Kosten beleggen
  • ING Kosten
   • Basis- en servicefee kw 2, afgerekend in kw 3
   • Transactiekosten
   • Valutakosten
   • Debetrente
  • Externe kosten
   • Geschatte handelskosten
   • Overige kosten en belastingen
  • Fondskosten
   • Lopende kosten instrument
   • Incidentele kosten
   • Instapfee
   • Uitstapfee
   • Transactiekosten binnen het instrument

De waarden die bij mij niet op nul staan zijn vetgedrukt. Laten we daar eens naar kijken.

Bronbelasting

Dit is rente, royalty’s of dividend uit een ander land dan Nederland. Aangezien bijna alles in mijn portefeuille niet Nederlands is, zullen hier kosten zijn voor mij. Ik vind het echter raar dat dit niet ook staat bij Kosten Beleggen – Externe kosten – Overige kosten en belastingen. Want daar verwacht ik dat dit ook staat. Ik kan wel raden naar waarom: je kan dit terugvragen via de belastingdienst. Ik heb een portefeuille met redelijk wat dividend, dus ik verwacht dat alle kosten hier dividendbelasting is. Helaas staat dit hier niet opgesplitst.

Basis- en servicefee kw 2, afgerekend in kw 3

De platformkosten van ING.

Lopende kosten instrument

Kosten binnen het fonds voor beheer. Hieronder vallen de managementfee voor beheer van het beleggingsfonds, operationele kosten (administratie, accountant, juristen, marketing en toezicht) en overige kosten, bijvoorbeeld voor het uitlenen van aandelen of het beleggen in andere fondsen.
Ik vraag me af welk fonds nou aandelen uitleent, maar de rest van de kosten lijken me logisch.

Incidentele kosten

Sommige beleggingsfondsen brengen ook een performance fee (prestatievergoeding) in rekening. Dat doen ze alleen als het beleggingsfonds goed presteert. Dit is bij mij een laag bedrag. Misschien ga ik dit nog wel verder uitpluizen, maar dan moet ik echt in de fondsen zelf duiken. Ga ik vast nog wel eens doen, maar niet hier.

Transactiekosten binnen het instrument

Als er aandelen worden gekocht en/of verkocht komen er transactiekosten om de hoek kijken. DIt lijkt me ook een duidelijke kostenpost.

In tabelvorm met hoeveelheden:

Kosten Q1 – Q3
ING kosten0,18%
Externe kosten0%
Fondskosten0,43%
Totaal0,61%

Als ik geen rekening hou met de belastingteruggave van de bronbelasting (die vraag ik natuurlijk wel terug) ziet het er zo uit:

Kosten Q1 – Q3
ING kosten0,18%
Externe kosten0,16%
Fondskosten0,43%
Totaal0,77%

Dit zijn de kosten voor 3 kwartalen! Als ik dit omreken naar een jaar en degemiddelde kosten voor de eerste drie kwartalen reken ziet het er zo uit:

Kosten per jaar
ING kosten0,24%
Externe kosten0% of 0,21%
Fondskosten0,57%
Totaal0,81% of 1,02%

Dit haal ik uit de kwartaalrapportage: als ik de bronbelasting terugkrijg, ben ik in totaal 0,81% van het totaal belegd vermogen aan jaarlijkse kosten kwijt.

Maar we zijn er nog niet! Dit was slechts de kwartaalrapportage. We hebben ook nog het kostenoverzicht dat je kan downloaden. Deze rapportage bevat de kosten van 1-1-2019 tot 1-12-2019, over 11 maanden van het jaar dus.

De kosten voor uw beleggingsrekening in detail

Hier komen weer de drie verschillende kostenposten waar ING mee rekent: ING kosten, Externe kosten en Fondskosten.

 • ING kosten
  • Basis- en servicefee ING
  • Transactiekosten ING
  • Kosten aan- en verkoop vreemde valuta
  • Overige kosten (tax reclaim)
  • Debetrente
 • Externe kosten
  • Geschatte handelskosten
  • Overige kosten en belastingen
 • Fondskosten
  • Transactiekosten binnen het instrument
  • Incidentele kosten
  • Lopende kosten instrument
  • In- en uitstapkosten

Verschillen tussen de twee rapportages

De eerste is dat er hier wél een bedrag staat bij overige kosten en belastingen. De grootte van het bedrag suggereert dat dit indedaad de bronbelasting bevat. Waar waarom in het ene overzicht niet, en in het andere overzicht wel opnemen? Dat maakt het er niet duidelijker op.

Het tweede verschil zit hem in dat er opeens een regel Overige kosten (tax reclaim) bij komt kijken. Als ik even kijk op de site van ING staat daar dat het gaat om het verschil in dividendbelastingspercentages zit. Het voorbeeld op de site van ING is duidelijk.
Je bent woonachtig en belastingplichtig in Nederland en ontvangt dividend van een Duits aandeel, dan wordt hierop in Duitsland bronbelasting ingehouden. De bronbelasting in Duitsland is ongeveer 27%. De Nederlandse Belastingdienst heeft afspraken gemaakt met de Duitse Belastingdienst, zodat Nederlandse belastingplichtigen afgerekend mogen worden tegen 15% (verdragstarief). Het verschil kan worden teruggevorderd.
De hoeveelheid moeite die je hiervoor moet doen is helaas ook duidelijk. Pas bij aanzienlijke bedragen zou ik hier tijd in steken.

Verder zijn de percentages lager in het detailoverzicht, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met dat de winst op beleggen nog is gegroeid in oktober en november. De uiteindelijke percentages kunnen pas aan het einde van het jaar worden vastgesteld.

Conclusie

Al met al kan ik zeggen dat het, op een paar consistentiefouten in opsomming en naam van de kostenpost, vrij duidelijk waar de kosten in zitten.

Meer informatie over sommige kosten bij beleggen bij ING (ik heb niet alle kostensoorten, en bespreek ze dan ook niet) vind je hier.

Wat ik eens tegen het licht moet houden voor lagere kosten:

 • De platformkosten kunnen omlaag door een andere broker te kiezen
 • De fondskosten kunnen omlaag door fondsen op kosten te selecteren

In een volgende blogpost kan ik eens kijken of overstappen naar een andere broker mij genoeg voordelen biedt om over te stappen. Maar dat zal ik niet alleen doen op basis van de kosten, dus de service, risico etc. zal ik hierin ook mee moeten nemen.
Ook zal ik nog eens de kosten binnen de fonsen zelf onder de loep nemen. Ik had hier al op geselecteerd, maar het kan altijd beter. Ook omdat deze wellicht tussendoor wijzigen.

Update: Inmiddels ben ik overgestapt naar ABN AMRO.

Weet jij precies welke kosten je hebt bij het beleggen?

Geef een reactie