Voor financiële ontwikkeling

Financiële planning, Inkomen, Sparen, Uitgaven

Hoe gebruik je een huishoudboekje?

Hoe gebruik je een huishoudboekje?

Om meer grip op je financiën te kunnen hebben, zal je moeten weten hoeveel geld iedere maand binnenkomt en hoeveel er uitgaat. Niet alleen de hoeveelheden zijn belangrijk, ook waar het geld naartoe gaat. In dit stappenplan leer ik je het gebruik van een huishoudboekje en download je gratis mijn eigen huishoudboekje.

Dit artikel is een bijdrage van Geld Coach die je helpt met financieel inzicht, beleggen en minder uitgeven. Kortom: Iedereen goed met geld.

Hoe gebruik je een huishoudboekje?

Het op een rijtje hebben van al je inkomsten en uitgaven geeft je inzicht in waar al je geld naartoe gaat. Nadat je alles op een rijtje hebt gezet kan je bepalen hoeveel geld je beschikbaar wilt stellen per categorie. Misschien moet er op bepaalde categorieën bespaard worden. Volg het stappenplan voor het gebruik van een huishoudboekje.

Stap 1: maandelijkse inkomsten en uitgaven

De eerste stap is het in kaart brengen van alle inkomsten en uitgaven. Gedurende een hele maand noteer je alle inkomsten en uitgaven. Betaal je nooit met cash? Dan kan je inloggen op je rekening en de laatst afgeronde maand gebruiken.

Het makkelijkst noteer je dit in bijvoorbeeld excel, maar je kan er ook een notitieblok voor gebruiken. Je gebruikt een kolom (of bladzijde) voor de inkomsten en een kolom (bladzijde) voor de uitgaven. Bij iedere transactie noteer je de prijs en de naam van het type transactie. Voorbeeld: € 12,98 Lidl of € 85,- zorgtoeslag.

Inkomsten zijn bijvoorbeeld: loon, zorgtoeslag, vakantiegeld, belastingteruggave, etc. Uitgaven kan echt van alles zijn: koffie to go voor in de trein, boodschappen, sigaretten, benzine, etc. Vergeet ook niet de eventuele schulden/leningen die je hebt en terug moet betalen. Zelf ga ik overigens enkel van mijn loon uit en laat ik toeslagen, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering buiten beschouwing.

Aan het einde van deze stap heb je dus een kolom gevuld met alle inkomsten en een kolom met alle uitgaven.

Hoe gebruik je een huishoudboekje 2

Stap 2: minder frequente inkomsten en uitgaven

Naast de reguliere uitgaven in de maand, zijn er ook transacties die minder frequent voorkomen. Zo wordt de kinderbijslag eens per kwartaal bijgeschreven en worden de gemeentelijke belastingen eens in het jaar geïnd. Zorg dat je ook al deze minder frequente inkomsten en uitgaven op spoort en in de juiste kolom noteert. Reken de bedragen om naar een maandbedrag. Waarom je dit naar een maandbedrag om moet rekenen lees je straks.

Het gaat hierbij nog niet over een vakantie, andere auto of iets anders luxueus. We willen namelijk in eerste instantie weten welke uitgaven sowieso gedaan moeten worden.

Zet nu onderaan iedere kolom het totaalbedrag. Bijvoorbeeld € 2.500,- inkomen en € 2.200,- uitgaven.

Stap 3: categoriseren van inkomsten en uitgaven

In deze stap ga je de inkomsten en uitgaven in verschillende categorieën plaatsen. Dit is voornamelijk van toepassing op de uitgaven, omdat dit waarschijnlijk een vrij lange (onoverzichtelijke) lijst is. Categorieën die ik hanteer zijn: inkomen, huis, eten en drinken, verzekeringen, auto, persoonlijke uitgaven en overig. Je kan er zelf nog een of twee aan toevoegen, maar maak er niet teveel.

Per categorie gebruik je een nieuwe kolom (bladzijde) en plaats de eerder opgeschreven transacties (inclusief het bedrag) bij de juiste categorie. Sommige transacties kunnen onder meerdere categorieën geplaatst worden, maar kies voor jou de beste. Wanneer alle inkomsten en uitgaven onder de juiste categorie zijn geplaatst, tel je alle bedragen binnen de categorie op en noteer je het totaalbedrag onderaan de kolom (bladzijde).

CategorieInkomstenUitgaven
Inkomen€ 2.500,-
Huis
€ 850,-
Eten & drinken
€ 400,-
Verzekeringen
€ 100,-
Auto
€ 200,-
Persoonlijke uitgaven
€ 65,-
Overig
€ 155,-
Totaal2.500,-1.770,-

categoriseren van inkomsten en uitgaven

Stap 4: Budgetteren / begroten

Doordat je in de vorige stap alle transactie bij de juiste categorie hebt geplaatst, heb je gelijk het bedrag dat je in de maand kwijt bent aan die categorie. Dat komt omdat je alle transacties van een hele maand hebt genoteerd. Je ziet nu in een oogopslag wat je inkomsten zijn en de uitgaven per categorie.

Mocht er onder aan de streep geen geld over zijn gebleven, dan kan je voor jezelf bepalen op welke categorie je wilt gaat besparen. Zijn er uitgaven die echt niet nodig zijn? Jezelf deze vraag stellen is sowieso een goed idee, ook al houd je geld over.

Hopelijk is er onder onder aan de streep wel geld over, want dan kan dat geld verdeeld worden over nieuwe categorieën. Te denken valt aan: vakantie, andere auto, onvoorzien, extra aflossen hypotheek, etc. Dit is de invulling die jij er aan wilt geven.

In het voorbeeld is er € 730,- per maand over om te verdelen naar nieuwe categorieën. Een verdeling kan zijn € 200,- voor vakantie, € 100,- voor een andere auto, € 300,- voor onvoorzien en € 130,- extra aflossen hypotheek.

Door deze nieuwe categorieën in het leven te roepen creëer je spaardoelen. Dat zorgt niet alleen voor meer overzicht, het helpt ook mee aan het daadwerkelijk behalen van je doelen.

Gebruik huishoudboekje

Uiteraard kan je een huishoudboekje aanschaffen, maar je kan hem ook hier gratis downloaden. In dit bestand kan je jouw inkomsten en uitgaven noteren en er wordt ook berekend hoe hoog je spaarquote is. Meer weten over de spaarquote? Lees het hier.

Hoe zorg jij dat je grip hebt en houdt op je financiën?

Geld Coach

Geef een reactie