Voor financiële ontwikkeling

Belasting, Vermogen

De oplossing voor vermogensaanwasbelasting

De oplossing voor vermogensaanwasbelasting

De ijzers worden gesmeed, de touwen worden aangespannen. Het belastingstelsel gaat weer op de schop. Voor degenen die graag wat eerder met pensioen gaan is dat geen goed nieuws. Want vermogen gaat zwaarder belast worden. Maar ik ben er uit: ik heb de oplossing voor de vermogensaanwasbelasting!

Het is niet meer vers van de pers, maar wel actueel. De belastinghervormingen die er aan zitten te komen. Het gaat om de contourennota voor box 3-heffing op basis van werkelijk rendement die laatst naar de tweede kamer is gestuurd. Daarin wordt ook de vermogensaanwasbelasting besproken.

Deze vorm (kamerbrief) kan een paar vervelende bijeffecten hebben. De belangrijkste is dat het je geld kost, ook al heb je dat niet paraat. Een paar voorbeelden:

Je hebt woningen die je verhuurt. De huur is net genoeg om de kosten van de woning te dekken, want je bent geen huisjesmelker. Als de woningen in waarde stijgen heb je te maken met een directe kostenpost die je niet uit de woning kan onttrekken. Verkopen is ook geen optie, want de huurder is beschermd. En een verhuurde woning levert minder op. Je had het liever pas betaald als de huurder uit eigen beweging was verhuisd.

Je hebt effecten zoals aandelen die behoorlijk zijn gestegen. Je wil ze niet verkopen omdat je verwacht dat het nog veel meer stijgt. Bijvoorbeeld het jaar na een diepe recessie op de beurs.

Tegenwicht

Een tegenwicht voor belasting op vermogensgroei is een verlies op je vermogen. Er wordt in de brief rekening mee gehouden. Daarin staat:

Wanneer een belastingplichtige bijvoorbeeld in jaar 1 een rendement heeft in box 3 van € 1.000 en in jaar 2 een verlies van € 2.000, zou zonder verliesverrekening in jaar 1 over € 1.000 worden geheven en in jaar 2 geen belasting worden geheven. Dit kan als onrechtvaardig worden ervaren omdat per saldo over deze twee jaren een verlies is geleden van € 1.000.

Pagina 9 van 17, contourennota voor box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

De rechter heeft geconstateerd dat het afpakken van rendement dat niet is genoten onwettig is en strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. “Kan als onrechtvaardig worden ervaren”. Meine Güte! Een beetje hardleers?

Er kan dus worden verrekend. En dat moet wetmatig en rechtmatig. Ik heb geen zin in nog zo’n circus. En de hardwerkende ambtenaren in Den Haag ook niet, want het kost heel veel geld en moeite met verouderde ICT. Dan worden het opeens hardwrekende ambtenaren. Ik dwaal af…

De verrekening van verliezen en winsten lijkt me eerlijk. Maar wat nou als je eerst veel verlies maakt en daarna langzaam omhoog krabbelt? Zoals bij veel grote beurscrisissen? “De termijn van verliesverrekening voor box 3 is nog een uitzoekpunt.” Dat lijkt me wel, ja. Wat mij betreft is die oneindig lang. Maar goed, vanuit praktische overwegingen is een lange discrete termijn ook goed. 20 jaar lijkt me prima.

De oplossing voor vermogensaanwasbelasting

Er zijn een paar manieren om jezelf de belasting in box 3 te besparen.

Verplaats je vermogen naar box 1

In box 1 heb je uiteraard niet te maken met box 3 belasting. Er zijn een paar manieren om vermogen te hebben in box 1:

Deze dingen kun je nu al doen, met het huidige stelsel.

Geef je geld uit aan waardevaste goederen

Ja, dat kan je ook doen. Sommigen beleggen in whisky, dat is vrijgesteld van belasting. In het ergste geval heb je een enorme voorraad lekkere whisky.

Je kan ook kunst kopen. Dat kan later nog wat waard zijn, of niet. De belastingdienst maakt hier wel onderscheid tussen kunst die je aankoopt als belegging of om van te genieten. Mijn advies: gewoon ophangen/neerzetten en van genieten. Als het meer waard wordt is dat alleen maar mooi meegenomen.

Verzamelingen kan ook, dat is wel echt een gok. Postzegelverzamelingen zijn bijvoorbeeld niet zoveel meer waard. Ik heb zelf een verzameling kaarten die nog wat waard zijn nu, het kan echter ook waardeloos worden. Wat de gek er voor geeft!

Maak verlies

Zoals hierboven al staat is er in het geval van vermogensaanwasbelasting nog een oplossing: verlies maken. Hierbij verkoop je bijvoorbeeld een aandeel met verlies waar je toch al van af wou.

Crypto is ook een mooie: daar kun je zomaar veel verlies mee maken of veel winst. Ik vraag me af of een vermogensaanwasbelasting nou meer risicovol gedrag gaat uitlokken. Verlies wordt namelijk iets minder erg, en veel winst wordt juist zwaarder belast, dus dan kun je maar beter een klapper maken.

Volgens mij is het hebben van een geldlening ook box 3 vermogen. Als je het uitleent dan betaal je er belasting over, dus als je het leent dan zou dit in het nieuwe stelsel dempend werken. Dat zou ik geen goede zaak vinden. Er komen vast allemaal rare derivaten op de markt die hier gebruik van maken. Aandelenlease, iemand?

Ergens klopt er iets niet als je het maken van verlies of het aangaan van leningen gaat “belonen”. Ik hoop dat het zo’n vaart niet zal lopen…

Ik wil benadrukken dat ik geen advies geef. Het zijn wat overpeinzingen die ik heb bij de plannen van het kabinet.

Heb jij al nagedacht over wat je gaat doen met de huidige plannen?

 1. Aan de titel van dit artikel hoopte ik dat je een voorstel had voor een echtvaardig stelsel van vermogensbelasting, maar blijkbaar gaan het om vermogensbelastingomzeiling.
  Welke prutser krijgt het voor elkaar om geen winst te maken op het verhuren van huizen in deze markt? En waarom zou je nog liever verlies maken op kunst of aandalen dan gewoon een beetje belasting betalen?

  • Reactie door auteur

   Rechtvaardigheid en eerlijkheid kun je lang over discussiëren. Er bestaat niet zoiets als een universele eerlijkheid. En zeker niet zonder context. Ik zal me dan ook niet wagen aan een “eerlijker” voorstel. Ik vind de nieuwe plannen trouwens sowieso een verbetering ten opzichte van de huidige situatie omdat er naar het daadwerkelijke rendement wordt gekeken. Als je mijn blog een tijdje volgt weet je dat ik dat veel liever zie dan een forfaitair rendement.
   Dat gezegd hebbende, de extra disclaimer aan het einde is niet voor niets. Ik zal niemand adviseren om expres verlies te maken in plaats van het betalen van belasting.
   Het volgen van de huidige en toekomstige wetgeving zie ik niet als iets slechts. Het is gewoon wetgeving waar iedereen zich aan dient te houden. En ik noem een paar zaken op die de voorgestelde belasting kunnen verlagen en de risico’s die ik zie.

 2. Ik heb lang getwijfeld of ik een blogpost zou maken over de plannen zoals die er nu liggen. Maar gezien niets nog zeker is, (net als de €400.000 belastingvrij een tijd terug) is het ook vrij nutteloos om je erop voor te bereiden alsmede er een blogpost over te maken.

  Als je echter alle documenten van de afgelopen jaren een beetje bijhoud zie je dat het één kant op gaat. Namelijk door vermogen meer te belasten.
  Of dat nu linksom gaat of rechtsom maakt niet zoveel uit, feit is dat het gaat gebeuren en dat we als aspirant FOers meer geld kwijt gaan zijn aan het hebben van vermogen.

  Mentaal heb ik mij er al op voorbereid, maar de invulling hoe ik zoveel mogelijk vermogen in stand kan houden kan pas als ik de goedgekeurde plannen zie. Gaan we meer geld verhuizen naar Box 1? Gaan we de hypotheek aflossen of juist een extra hypotheek erbij nemen om zo je “schuld” te vergroten? Of kiezen we ervoor om toch ook maar een Box 2 kant op te gaan?
  Wellicht nog exotischer door het in andere landen te stallen… Je kan het zo gek niet bedenken of er zullen wel opties zijn, maar zolang we niet weten “hoe” ze het uiteindelijk gaan doen…. Is het nog even koffiedik kijken en laat ik het gewoon even de revue passeren.

  • Reactie door auteur

   Oh juist bij onzekerheid vind ik het de moeite waard om er een blogpost van te maken! Dat is voor mij vaak ook een manier om me er mentaal op voor te bereiden. De gedachten op “papier” zetten. Hoe het er uiteindelijk precies uit gaat zien weet nu nog niemand uiteraard.
   In andere landen stallen had ik nog niet aan gedacht… Vooral omdat je dat ook gewoon moet opgeven aan de fiscus. Denk je aan emigreren dan? Dat gaat wel eens door mijn hoofd, maar ik vind veel zaken fijn geregeld hier in Nederland. Dat is me ook wat waard.

   • In het verleden schreef ik er wel over, maar je kan vaak zoveel kanten op dat het meer neigt naar volledige speculatie dan een daadwerkelijke kant. Uiteraard kan je wel eens gelijk hebben, maar ons kabinet is zo wispelturig en er zijn zoveel proefballonnen geweest dat ik tegenwoordig liever even wacht.
    Maar één ding is zeker, meer betalen zullen we ;-)

    Anyway, qua stallen in het buitenland…. Laten we zo zeggen, het neigt naar de grijze kant van belastingontwijking maar er zijn zeker mogelijkheden. De vraag is, of het je het waard is om zo een constructie op te zetten. Als ze vermogen normaal belasten dan is het risico en gedoe eromheen het niet waard, maar als we straks extra belasting mogen betalen over je huis, je overwaarde, je vermogen, je beleggingen met mooie premiums dan kan het wellicht toch interessant worden.
    Anyway, ook dat kan je pas bepalen als de plannen veel concreter zijn.
    Kijk maar eens naar hoe lang er wordt gedaan over de 2017-2021 vermogensbelasting… Wie krijgt het wel, wie krijgt het niet, welke berekening gaan we doen en vooral. De opmerkingen, iedereen wordt gelijk behandeld met of zonder bezwaar tegenover de uitspraak nu van de hoge raad en de daadwerkelijke implementatie. Zo wispelturig als het maar kan zijn. En dan gaat dat nog maar over iets simpels, laat staan als de vermogensbelasting echt op de schop gaat. Of wat we eigenlijk moeten doen. Ons hele belastingsysteem herzien.

Geef een reactie